chăm sóc bệnh nhân

Tháng Tư 22, 2017

Dịch vụ chăm sóc người già

Sau khi nghỉ hưu, phần lớn người già có cảm giác mình không còn giá trị, bị lãng quên, không còn được người khác tôn trọng. […]
Tháng Tư 12, 2017

Chăm Sóc Người Bệnh Như Thế Nào Là Tốt ?

Nhiều người vẫn coi việc Chăm Sóc Người Bệnh chỉ đơn thuần là uống thuốc, tiêm thuốc…còn chăm sóc người bệnh chỉ là việc phụ không […]